Nabídka spolupráce pro partnery

Vážení obchodní partneři,

je více než zřejmé, že abychom mohli zrealizovat své cíle a udělat tak radost široké veřejnosti, musíme zajistit dostatek finančních prostředků. A to nejen v jednorázové podobě, ale zejména na základě dlouhodobých vztahů. Věříme, že i s Vaší pomocí se nám to podaří. Dovolte nám, abychom Vás v následujících řádcích informovali o těchto možnostech a zároveň Vás oslovili jako svého potencionálního partnera. Jako zdroj inspirace uvádíme některé varianty vzájemné spolupráce, jejichž prostřednictvím lze dosáhnout oboustranné spokojenosti.

1. Oblast přímé reklamy ze strany TJ Lokomotiva Plzeň

Jedná se především o propagaci prostřednictvím reklamních panelů v největší západočeské sportovní hale. Atraktivita těchto prostor je potvrzena faktem, že Městská sportovní hala je využívána jako víceúčelová aréna nejen pro nejvýznamnější sportovní akce v západočeském regionu, ale i pro velkou řadu kulturních a společenských akcí. Myslíme si proto, že by propagace Vaší firmy v těchto prostorách neměla chybět.

Podobně lze umístit reklamní poutač v areálu TJ Lokomotiva Plzeň, kde kromě sportovní haly jsou další dva venkovní areály hojně navštěvované plzeňany:

 1. Tenisový areál - atraktivnost tohoto areálu je především v jeho celoročním provozu. V roce 2005 jsme zakoupili moderní nafukovací halu, která v zimních měsících překrývá 3 antukové kurty. Jsme tedy schopni zajistit celoroční provoz areálu a tím pádem zvýšit atraktivnost reklamních míst pro Vás, jakožto potencionálního partnera. Je nutné dodat, že celý areál prošel v roce 2003 kompletní rekonstrukcí od samotných kurtů, přes šatny návštěvníků až po společný bar, který je v provozu celoročně. Díky všem těmto inovacím samozřejmě roste návštěvnost a tedy i atraktivita tohoto areálu pro Vaši reklamu.

 2. Beach areál - v červnu 2004 jsme v našem komplexu TJ Lokomotiva Plzeň otevřeli zbrusu nový Beach areál, který je naprostým monopolem v Plzni a širokém okolí. Areál je možné využít pro beach volejbal, beach házenou a beach fotbal. V roce 2005 jsme dokončili opravy přilehlých prostor, šaten, relaxačních ploch a mnoho dalšího. Vzhledem k atraktivitě areálu a množství návštěvníků si myslíme, že by Vaše reklama na tomto místě neměla chybět

Taktéž potisk sportovního vybavení hráčů je uznávanou reklamou sponzora. V tomto případě je konkrétní umístění a velikost loga partnera opět předmětem samostatného jednání. Ve svém důsledku to přináší prezentaci obchodního jména partnera při všech utkáních, a to nejen na regionální úrovni, ale i na úrovni celorepublikové případně i mezinárodní.

2. Oblast mediální reklamy

Tisk, rozhlas, televize, internet byli, jsou a vždy budou sledovány obrovskou masou lidí po celé republice. Z tohoto důvodu je nepochybně vhodné využití těchto prostředků pro Vaši reklamu. Zde se Vám naskýtá nepřeberné množství variant.

 • použít jméno Vaší společnosti v názvu jednotlivého sportovního oddílu, tím se zviditelnit při referencích ke každému utkání v denících Bohemia (případně i dalších médiích)

 • prezentace partnera moderátorem při jednotlivých utkáních

 • prezentace partnera v bulletinech vydávaných při jednotlivých utkáních

 • prezentace partnera na internetových stránkách TJ Lokomotiva Plzeň

3. Potencionální reprezentující složky Vaší reklamy

 • Basketbal

  • II.liga muži (druhá nejvyšší celorepubliková soutěž)

  • Dorostenecká soutěže (západní skupina celorepublikové soutěže)

  • Žákovské kategorie (na úrovni západočeského regionu)

 • Házená

  • I.liga muži (první nejvyšší celorepubliková soutěž)

  • III.liga muži (soutěž zasahující do jihozápadního regionu republiky)

  • Starší dorost (soutěž zasahující do Čech)

  • Mladší žáči (soutěž západočeského regionu)

 • Volejbal

  • II.národní liga ženy (druhá celorepubliková nejvyšší soutěž)

  • Juniorky - I.liga (celorepubliková nejvyšší soutěž)

  • Kadetky - Český pohár kadetek (celorepubliková soutěž)

  • Žákyně - Oblastní přebor (soutěž regionální úrovně)

  • Mladší žákyně - Pohár nadějí (česká soutěž) + Pohár krajů

 • Tenis

  • 3 družstva - II.liga dospělých (celorepubliková soutěž)

  • 2 družstva - Divize dospělých (západočeský region)

  • 2 družstva dorostu - nejvyšší Junior Tour I. třída (celorepubliková soutěž)

  • 2 družstva staršího žactva - Kadet Tour I. a II. třídu (celorepubliková soutěž)

  • 2 družstva mladšího žactva - OŽM I. a II. třídu (západočeský region)

 • Šerm - turnaje jsou pořádány po celé republice + mezinárodní akce v jednotlivých kategoriích

 • Lyžování - jedná se o rekreační lyžování spojené s pořádáním dětské školy lyžování

 • ASPV (asociace sportu pro všechny) - tento druh sportu je čistě na Plzeňské úrovni. Jedná se o cvičení aerobikového typu, dětí, dorostenců, dospělých i důchodců.

 • Zápas - zúčastňují se nejvyšších soutěží - mistrovství republiky v kategoriích žáků, kadetů, juniorů i seniorů. Hostují na seniorské a juniorské lize na Sokole Plzeň, zúčastňují se i oblastních soutěží jednotlivců a družstev, kde pravidelně obsazují medailová místa.

 • Turistika - jedná se o skupinu široké veřejnosti, která pořádá turistické akce po celé ČR

 • Jachting, Kanoistika - zúčastňují se a pořádají Krajské přebory, Mistrovství republiky a jsou stálými účastníky Mistrovství Evropy

4. Závěr

Informace v předchozích bodech mají alespoň rámcově posloužit k orientaci Vám, Vážení partneři, jaké oblasti spolupráce je možné využít. Pochopitelně, že obsah a formu, upřesníme při následujících jednáních. Pokud se shodneme na společném záměru, konkrétní řešení je pouze otázkou dohody. Těšíme se na případnou vzájemnou spolupráci a jsme s pozdravem.

TJ Lokomotiva Plzeň

V případě zájmu o spolupráci kontaktujte vedení TJ Lokomotiva Plzeň.