Historie vzniku TJ Lokomotiva Plzeň

Tělovýchovná jednota Lokomotiva Plzeň to jest název organizace, která po celá desetiletí byla, je a doufáme, že i bude tak silnou a komplexní organizací zabývající se sportem, jakou byla doposud. Její vznik sahá až do počátku minulého století, do roku 1907.

Rok 1907 je dobou vzniku sokolské tělocvičné jednoty na převážně železničářském "Petrohradě", založené převážně českými dělnickými lidmi. Většina těchto lidí byla z plzeňských dílen - dnešních Železničních opraven a strojíren. Někdejší plzeňský "Petrohrad" byl odedávna z valné většiny železničářskou čtvrtí, poněvadž tu působila bezprostřední blízkost dříve tří a později jednoho hlavního nádraží jako významného dopravního uzlu Západních Čech. Poté následovala velká industrializace a přísun především dělnické třídy, se kterou souvisel i vznik tělocvičné jednoty Plzeň V. Jednota vyvíjela svoji činnost v hostinských sálech, aby po 7 letech její práce ustala a byla přerušena 1.světovou válkou. Po skončení války se činnost jednoty opět rozběhla aby po několika málo letech byla opět přerušena tentokrát II.světovou válkou, která byla mnohem strašnější a delší než-li ta předchozí. Po skončení II.světové války již nic nebránilo plnému rozvoji a vzniku dnešní TJ Lokomotivy Plzeň.

Kdy a jak to začalo: Pokud zalistujeme v dokumentaci tak zjistíme, že první zrody nápadu a prvního projednávání tak rozsáhlé stavby, jakou výstavba sportovního areálu TJ Lokomotiva Plzeň byla, je ze 14.října 1954, kdy se konala na správě dráhy porada složená se zástupců dráhy ing. B.Váši, J.Doubka a ing. J.Zikmunda. Dále z pánů J.Kasla, V.Kovaříka a J.Vaňourka (TJ Lokomotiva Plzeň). Na této schůzce byla projednána zásadní koncepce výstavby stadiónu v areálu sídliště Slovany v prostoru bývalých Chvojkových pískových lomů, a to podle předběžných plánů Václava Šilpocha. Práce těchto pánů byla tak rychlá a bezesporu i kvalitní, že ještě téhož dne byla zaměřena podélná osa stadiónu a příštího dne příčné osy. Tímto způsobem byl položen základ k pracím na novém stadiónu TJ Lokomotiva Plzeň. Avšak málo kdo z nás současníků ví, že původní zaměření zasahovalo až do poloviny plochy dnešního stadiónu RPZ. Z rozhodnutí stavebního orgánu tehdy museli hlavní plochu situovat o polovinu dále. Rok 1957 byl plný potíží, poněvadž dohoda mezi stavbyvedoucími malinko pokulhávala. Tento rok byl označen jako nejtáhlejší a nejkomplikovanější ze všech. Avšak je nutno podotknout, že si každý ze zasvěcených lidí uvědomil, o co v tomto megalomanském projektu jde a zavčasu opět táhli za jeden provaz, a proto výstavba areálu byla dokončena v roce 1966. Do tohoto areálu spadala výstavba tenisových kurtů, fotbalového hřiště, atletické dráhy. Po dokončení toho sportovního venkovního stánku bylo všem jasné, že k dokonalosti TJ Lokomotivy Plzeň zde chybí uzavřená hala. A proto, jen co si projektanti malou chvilku odpočinuli, hned tu byl úkol druhý: zaměřit, naplánovat a naprojektovat novou uzavřenou halu.

Výstavba Sportovní haly začala 22.prosince 1969 v 1000 ráno, kdy se první bagry zaryly do promrzlé země se slovy tehdejšího stavbyvedoucího Karla Schuberta: "Tak tady to máte proměřeno, dejte se do díla". Práce šly kupředu poměrně rychle. Po vyhloubení základů přijeli zkušení montéři Armabetonu a postavili základní nosné pilíře, a pak hrubou stavbu pláště. V polovině roku 1971 byli hotovi a hned poté začali z Prahy vozit dřevěné díly vazníků a ostatního dřevěného materiálu. Poté byla postavena obrovská lešení za účelem mít halu do příští zimy pod střechou. Poté nastoupil do práce podnik Armabeton Praha 09 k montáži vnitřních stupňů pro hlediště. Poté již nic nebránilo tomu, aby hala byla dokončena a předána v termínu. Dne 28.ledna 1974 bylo v Městské sportovní hale první sportovní klání, které odstartovalo tento sportovní stánek a určilo mu směr, kterým kráčí dodnes.

Dalším významným krokem ke zdokonalení TJ Lokomotivy Plzeň byla výstavba provozní budovy TJ Lokomotiva Plzeň. Její nutnost se všem zúčastněným ukázala hned po spuštění Sportovní haly, a proto v květnu 1974 začala výstavba. Málokdo ví,že původně měla pouze dvě podlaží, avšak po dlouhých debatách zasvěcených lidí, byl původní plán předělán k obrazu dnešní stavby. Po dlouhých 4 letech stavařiny můžeme všem, kteří se na stavbě této budovy podíleli, poděkovat. K jejímu předání došlo v termínu, a to v první polovině roku 1978.

Rok 1978 byl tím rokem, kdy TJ Lokomotiva Plzeň byla jako jednota dokončena, kdy veškeré její stavby byly dokončeny a předány do jejích rukou. Již mnoho let uplynulo od tohoto datumu, avšak hala slouží dalším a dalším generacím sportovců. Stále je symbolem sportu, pohybu a nadšení, které nás provázelo již v minulosti. Myslíme si, že je nutno poděkovat všem lidem, kteří se na její výstavbě podíleli a říct, že jejich odkaz žije dál.