Simulátory mají nová plátna

Na novou sezónu 2017/2018 byly měněna golfová plátna za nová a modernější. Na základě vyměny se můžete těšit na přesnější snímání odpalů a kvalitnější obraz. Zároveň byla vymazána datábáze jmen z počítačů, což znaměná, že počítače budou pracovat rychleji.

Přijďte se o tom sami přesvědčit!


Aktuality

Kalendář Více

ITEP 2019
SSK Talent Plzeň - pohár EHF
Koncert Marie Rottrové