Provozní řád Beach areálu

PROVOZNÍ ŘÁD

Beach areálu TJ Lokomotiva Plzeň

Základní ustanovení

 • Otevírací doba Beach areálu je každý den od 9:00 do 23:00. Provozovatel si vyhrazuje právo upravit otevírací dobu na základě rezervací a počasí.
 • Používání kurtů je dovoleno pouze v provozní době. Zákazníci jsou povinni svůj vstup na kurty nahlásit na recepci Beach areálu.
 • Přivede-li si dospělá osoba dítě mladší 15-ti let, ručí za jeho bezpečnost.
 • Na kurtech a ve vnitřních prostorách zázemí šaten a recepce je zakázáno kouřit.
 • Zákazníci jsou povinni umístit cyklistická kola na místa k tomu určená. Je zakázáno cyklistická kola umisťovat do vnitřních prostor zázemí šaten a recepce a dále je opírat o fasádu budovy, sezení a živé ploty.
 • Do Beach areálu je zakázáno vjíždět motorovými vozidly.
 • Vstup se psy je do areálu povolen na vodítku. Pes nesmí běhat po písku!
 • Poškození hřiště nebo jiných částí je zákazník povinen ihned nahlásit zaměstnanci Beach areálu.
 • Na kurty je zakázáno nosit nápoje ve skle a dále kurty a prostory Beach areálu znečišťovat odpadky a nedopalky od cigaret.
 • Zákazník je povinen po ukončení pronájmu srovnat hrablem písek do roviny a umístit síť na úroveň pánské sítě.
 • Provozovatel nezodpovídá za odložené věci v šatnách a v prostorách Beach areálu.
 • Provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé v Beach areálu.

 

Platba pronájmu kurtů

 • Beach areál se řídí platným ceníkem pronájmu sportovišť. V případě uzavřené recepce Beach areálu, zajišťuje provoz recepce Tenisového areálu.
 • Zákazník je povinen uhradit pronájem kurtu v zarezervovaném čase. Delší využití kurtu je zákazník povinen uhradit. Zarezervovaný čas lze zkrátit pouze v případě nepřízně* počasí, upravena bude následně i cena.
 • Ceník Beach areálu rozlišuje 3 ceny - základní, kreditové a studentské.
  • Kreditové ceny - kurty lze platit kreditem, který si zákazník vloží na účet ke svému jménu v rezervačním systému. (Zaplacením u obsluhy). Platby kreditem jsou výhodnější než platby hotově viz aktuální ceník. Minimální vklad je 500 Kč. Nižší sumu nelze přijmout, vyjma poslední dvou týdnů sezóny, kdy lze kredit doplatit pro jeho vyčerpání. Z kreditu lze platit i studentské slevy.
  • Studentské ceny – studentskou cenu lze uplatnit při předložení minimálně dvou platných studentských karet.

 

Vytvoření a zrušení rezervace

 • Rezervaci lze vytvořit přes online rezervační systém na www.tjloko-plzen.cz nebo telefonicky na čísle 602 845 377. V čase 9:00 – 23:00, jiné časy jsou možné po domluvě.
 • Rezervaci lze zrušit 12 hodin před rezervací přes rezervační systém, poté pouze telefonicky (ne SMS!) dle následujících pravidel.

 

Dlouhodobá rezervace kurtu

 • Dlouhodobá rezervace beach kurtu je podmíněna zálohou** 500 Kč na účtu v rezervačním systému.
 • Rezervaci lze zrušit 12 hodin před rezervací bez sankce, poté pouze v případě nepřízně* počasí v hodině před rezervací. Pozdější zrušení nebo úplné nezrušení rezervace bude pokutováno stržením „základní“ ceny za pronájem kurtu ze zálohy.
 • Ze zálohy nelze platit kurt, vyjma posledních dvou týdnů sezóny, kdy je možné zálohu vyčerpat. Záloha je nevratná, v případě nevyčerpání je možné zálohu využít na jiných sportovištích v areálu TJ Lokomotiva Plzeň nebo zálohu ponechat do další sezóny. Minimální vklad na zálohu/kredit je 500 Kč.
 • Pokud záloha není zaplacena, jsou rezervace zrušeny a nabídnuty veřejnosti. Dlouhodobá rezervace je rezervace opakovaná minimálně 4x po sobě.

 

Krátkodobá rezervace

 • Krátkodobá rezervace je rezervace jednorázová, popřípadě maximálně opakovaná 3x po sobě. Rezervaci lze zrušit 12 hodin bez sankce, pozdější zrušení nebo úplné nezrušení bude účtováno plnou cenou "základní dle ceníku", kterou je zákazník při další návštěvě povinen uhradit. Rezervaci lze zrušit v hodině před rezervací v případě nepřízně* počasí bez sankce.

 

* Za nepřízeň počasí je považován déšť, sněžení nebo teplota pod 18 °C. O nepřízni počasí rozhoduje zaměstnanec Beach areálu, který má daný den směnu.

**Suma na účtu v rezervačním systému = 500 Kč je záloha, nad 500 Kč je kredit.


Aktuality

Kalendář Více

Koncert Marie Rottrové