Tenis a Beach od 14.4. startují

Od úterý 14. 4. do 30.4.2020 budou v omezeném rozsahu otevřeny tenisové a beachvolejbavé kurty. 

Sportování na venkovních sportovištích je dovoleno při reflektování podmínek stanovených v Usnesení vlády ČR ze dne 6.4.2020 č. 395., viz https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABNFACRAV

Provoz obou areálů bude zajištěn z recepce tenisového areálu

 Žádáme dodržování následujících pravidel:

  • Každý návštěvník je povinen svoji hru před jejím započetím vždy hlásit na recepci tenisového areálu.
  • Na recepci vstupujte jednotlivě pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest.
  • Je možné hrát čtyřhru za podmínky, že nebude docházet k výměnám členů sportovních dvojic.
  • Při vlastní hře není nutné mít zakrytá ústa a nos, musí být dodržena podmínka odstupu od jiných osob nejméně 2 metry.
  • V areálu udržujte odstup od jiných osob ve vzdálenosti nejméně 2 metry.

Omezení

  • Není možné využívat vnitřní prostory sportoviště, klubovnu, šatny a sprchy. Tyto budou uzamčeny.
  • WC budou zpřístupněna a vybavena desinfekčními prostředky, na WC je opět povinnost užití ochranných prostředků dýchacích cest.

 Rezervace

  • Rezervační systému bude uvolněn veřejnosti od 14.4. do 30.4.2020 bez zadání pravidelných letních rezervací.


Aktuality

Kalendář Více

Chance 3x3 tour
MČR Naturální Kulturistiky
Koncert HARLEJ
SOUBOJ TITÁNŮ