Přijďte si zahrát indoor golf bez zelené karty a zároveň golf bez členství. Indoor golf je otevřen široké veřejnosti, vše Vám vysvětlíme, popřípadě golfové hole zapůjčíme.