Sportovní areál Prokopávka bude mít v nájmu TJ Lokomotiva Plzeň

Sportovní areál Prokopávka bude mít v nájmu TJ Lokomotiva Plzeň

Rada města Plzně rozhodla o tom, že sportovní areál Prokopávka získá do nájmu TJ Lokomotiva Plzeň, která provozuje sportovní halu v Plzni na Slovanech. Doba nájmu byla stanovena s účinností od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2028. Město si od změny systému provozování areálu slibuje to, že sportovní komplex přestane chátrat.

„Město areál do svého majetku získalo koupí v roce 2010, následně byla jeho část dána do výpůjčky Sdružení sportovních klubů Bolevec za účelem využití ke sportovním a tělovýchovným aktivitám. Tato cesta se bohužel neosvědčila. S ohledem na technický stav areálu proto doporučil magistrátní odbor správy infrastruktury změnit systém provozování z výpůjčky na smlouvu o nájmu, provozování a údržbě tak, jako je tomu na ostatních sportovištích ve správě odboru,“ vysvětlil technický náměstek Pavel Šindelář. Sportovní kluby, které mají areál ve výpůjčce, souhlasily s ukončením smluv o výpůjčce dohodou, a to ke dni 31. prosince 2015.

Podle názoru odboru správy infrastruktury zamezí změny systému provozování sportovního areálu Prokopávka postupnému chátrání. Aby areál i do budoucna sloužil sportovcům a široké veřejnosti, je nezbytně nutné zajistit jeho financování z rozpočtu města. Postupnými a plánovanými investicemi je možné areál zrekonstruovat, doplnit o vhodné sportovní plochy a vybudovat z něj atraktivní místo pro sport i relax nejen pro občany města Plzně, ale i výkonností sportovce. Město má na začátek připraveno v rámci svého rozpočtu částku 2,5 milionu korun provozních a 4,6 milionu korun investičních prostředků, které do areálu půjdou.

Ve sportovním areálu Prokopávka se nachází původní hřiště s umělým povrchem na pozemní hokej, původní škvárové fotbalové hřiště, které je dnes již z části zarostlé a nevyužívané, travnaté fotbalové hřiště s umělým osvětlením, tělocvičny, šatny a sprchy, venkovní krytá tribuna u fotbalového hřiště, objekt s restaurací a ubytovnou, přístavek plynové kotelny.

TJ Lokomotiva Plzeň má bohaté zkušenosti s provozováním sportovní haly na Slovanech. Ve spolupráci její a města Plzně se podařilo kompletně zrekonstruovat a rozšířit celý slovanský areál, který je hojně navštěvován profesionálními i amatérskými sportovci a širokou veřejností.


Napsali o nás